• Hastanemizde 24 saat acil hizmeti verilmektedir.
  • Hastanemiz “acil hastalar dışında” randevu sistemiyle çalışmaktadır.
  • Gelen her hastanın kaydı alınır ve hastaya ilişkin bilgilendirme formu doldurulur.
  • Hasta dosyaları ve medikal verileri özel durumlar dışında hastanemiz arşivinde tutulur. Arşivleme işleminden hastanemiz sorumludur.
  • Hastaların medikal kayıtlarının “hasta sahibinin izni olmaksızın” 3. şahıslarla paylaşılması yasaktır.
  • 13 yaşını doldurmamış çocukların ve hasta ile ilişkisi olmayan kişilerin muayene salonlarına girmesi kesinlikle yasaktır.
  • Acil durumlar dışında; verilen randevu saatiyle hastanın muayenesine başlama arasında 30 dakikadan fazla süre geçmesi durumunda hastadan muayene ücreti talep edilmez.