1 – Klinik Hizmetleri
  * Koruyucu Hekimlik
  * Poliklinik Muayene
  * Acil Hekimliği
  * Yoğun Bakım
  * Kan Transfüzyonu
  * Biyopsi
  * Özel Dermatolojik Muayene
  * Gezici Klinik Hizmeti

2 – Operasyon Hizmetleri
  * Yumuşak Doku Cerrahisi
  * Ortopedik Cerrahi
  * Göz ve Kulak Muayenesi
  * Florossein ile Kornea Muayenesi
  * Yabancı Cisim Uzaklaştırma
  * Kulak Smear Hazırlama
  * Malassezia İdentifikasyonu

3 – Köpeklerde Suni Tohumlama

4 – Laboratuvar Hizmetleri
  * Hematolojik Analiz Hizmetleri
    – Hemogram (18 Parametre, 3 Hemogram)
    – Formül Lökosit
    – Kanama Zamanı
    – Fibrinojen
    – Lenf Aspiratı
    – Froti Hazırlama
    – Etken İdentifikasyonu
  * Biyokimyasal Testler
    – Glukoz
    – Total Protein
    – Albumin
    – Globulin
    – Üre
    – Kreatinin
    – Kalsiyum (Ca)
    – Fosfor (P)
    – Magnezyum (Mg)
    – Sodyum (Na)
    – Potasyum (K)
    – AST
    – ALT
    – GGT
    – ALP
    – CK
    – Total Bilirubin
    – Direkt Bilirubin
    – İndirekt Bilirubin
    – Kolesterol
    – Trigliserit
    – Demir (Fe)
  * Kan Gazları
    – pH
    – pCO2
    – pO2
    – İyonize Kalsiyum
    – HCO3-
    – TCO2
    – BE
    – BEecf
    – 02Sat
    – tHb
  * Tam İdrar Analizi
    – İdrar Strip Muayenesi
    – İdrar Mikroskobisi
  * Mikrobiyoloji
    – Brucella Aglutinasyon
    – Kültür Hazırlama
    – Antibiyogram
    – Süt Kültürü
  * Sitoloji
    – Vücut Sıvıları Hücre Tiplendirme
    – Neoplazi Biyopsisi
    – Giemza Boyama
    – Wright Boyama
    – Lactophenol Boyama
    – Eosin Boyama

5 – Radyoloji
  * Tüm Vücut Grafisi
  * Kalça Displazi Grafisi
  * Vertebral Kalp Büyüklüğü Hesaplanması
  * İndirekt Radyografi
  * Anjiografi

6 – Ultrasonografi (USG)
  * Tüm Batın USG
  * Gebelik Muayenesi

7 – Diş Muayenesi
  * Diş Röntgeni
  * Diş Taşı Temizliği
  * Diş Ekstraksiyonu

8 – Pet Shop