Dr. Göksel BAYRAMLI

İç Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim

88314455751976 yılında Kırklareli’de doğdu. İlkokulu Kırklareli Kırkşehitler İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Kırklareli Anadolu Lisesinde bitirdi. 1996 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girmeye hak kazandı. 5 yıllık eğitim süreci sonunda Veteriner Hekim ünvanı aldı. 2001 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimine başladı. Aynı yıl İç Hastalıkları ABD’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. “Köpeklerin Monositik Ehrlichiosis’i” başlıklı seminerini ve “Köpeklerde Deneysel Akut Gastrik Mukozal Hasarlarda Akut Faz Yanıtın Değerlendirilmesi” başlıklı tezini başarıyla tamamladıktan sonra İç Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim ünvanı aldı. 2005-2006 yıllarında askerlik görevini Gemlik Askeri Hayvan Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak tamamladıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları ABD’nda Doktora eğitimine başladı. “Köpeklerde Dermatolojik Hastalıklarda Özel Tanı Yöntemleri” ve “Kedilerin Fasiyal Dermatozları” konulu iki doktora semineri verdi. 2008 yılında çalıştığı Üniversiteden kendi isteğiyle ayrıldı. Halen aynı Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.
2006 yılında hayatının aşkı Başak Dilan Demirel ile hayatını birleştirdi. Lara Naz isimli dünya güzeli bir kızın babasıdır.

Science Citation Index Kapsamındaki Yayınları

Title: Haptoglobin and Serum Amyloid A Responses in Cattle Persistently Infected with Bovine Viral Diarrhea Virus
Author(s): Ulutas Bulent; Tan Tolga; Ulutas Pinar Alkim; et al.
Source: ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE Volume: 39 Issue: 3 Article Number: 973 Published: 2011
Times Cited: 0 (from Web of Science)

Title: Evaluation of serum cystatin-C in dogs with visceral leishmaniasis
Author(s): Pasa S.; Bayramli G.; Atasoy A.; et al.
Source: VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS Volume: 33 Issue: 6 Pages: 529-534 DOI: 10.1007/s11259-008-9200-5 Published: AUG 2009
Times Cited: 1 (from Web of Science)

Title: Acute phase protein response in dogs with experimentally induced gastric mucosal injury
Author(s): Bayramli Goksel; Ulutas Bulent
Source: VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY Volume: 37 Issue: 3 Pages: 312-316 DOI: 10.1111/j.1939-165X.2008.00060.x Published: SEP 2008
Times Cited: 8 (from Web of Science)

Title: First case of Anaplasma (Ehrlichia) platys infection in a dog in Turkey
Author(s): Ulutas Buelent; Bayramli Goeksel; Karagenc Tulin
Source: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES Volume: 31 Issue: 4 Pages: 279-282 Published: 2007
Times Cited: 1 (from Web of Science)

Title: Oxidative stress and non-enzymatic antioxidant status in dogs with aspirin induced gastric mucosal injury
Author(s): Ulutas P. A.; Bayramli G.; Ulutas B.; et al.
Source: REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE Volume: 157 Issue: 8-9 Pages: 401-404 Published: AUG 2006
Times Cited: 0 (from Web of Science)

Title: Macroscopic findings of idiopathic congenital megaoesophagus in a calf
Author(s): Ulutas B; Sarierler M; Bayramli G; et al.
Source: VETERINARY RECORD Volume: 158 Issue: 1 Pages: 26-27 Published: JAN 7 2006
Times Cited: 5 (from Web of Science)

Title: Efficacy of topical administration of eprinomectin for treatment of ear mite infestation in six rabbits
Author(s): Ulutas B; Voyvoda H; Bayramli G; et al.
Source: VETERINARY DERMATOLOGY Volume: 16 Issue: 5 Pages: 334-337 DOI: 10.1111/j.1365-3164.2005.00464.x Published: OCT 2005
Times Cited: 7 (from Web of Science)

Title: Use of doramectin for treatment of sarcoptic mange in five Angora rabbits
Author(s): Voyvoda H; Ulutas B; Eren H; et al.
Source: VETERINARY DERMATOLOGY Volume: 16 Issue: 4 Pages: 285-288 DOI: 10.1111/j.1365-3164.2005.00446.x Published: AUG 2005
Times Cited: 11 (from Web of Science)

Title: Serum concentration of some acute phase proteins in naturally occurring canine babesiosis: a preliminary study
Author(s): Ulutas B; Bayramli G; Ulutas PA; et al.
Source: VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY Volume: 34 Issue: 2 Pages: 144-147 Published: 2005
Times Cited: 17 (from Web of Science)

Title: Scintigraphic assessment of hepatobiliary functions in healthy adult dogs
Author(s): Sarierler M; Ulutas B; Yurekli Y; et al.
Source: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES Volume: 29 Issue: 4 Pages: 1001-1006 Published: 2005
Times Cited: 1 (from Web of Science)

Title: Seroprevalence of toxoplasmosis in sheep in Aydin region in Turkey
Author(s): Pasa S; Babur C; Kilic S; et al.
Source: INDIAN VETERINARY JOURNAL Volume: 81 Issue: 4 Pages: 376-377 Published: APR 2004
Times Cited: 0 (from Web of Science)

Katıldığı Kongre Seminer ve Kurslar

Ulutaş B. ,Paşa S. ,Karagenç T. ,Bayramlı G. ,Atipik Babesiosisli iki köpekte klinik görünüm ,Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi Van. ,sözlü .

Ulutaş B. ,Sarıerler M. ,Bayramlı G. ,Öcal M.K. ,Bir Buzağıda Megaözefagus: Klinik, Laboratuar, Radyografik ve makroskopik Bulgular ,V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, VAN ,poster .

Sarıerler M. ,Ulutaş B. ,Yürekli Y. ,Bayramlı G. ,Erdoğan S. ,Sağlıklı Erişkin Köpeklerde 99mTc-Mebrofenin ile Hepatobilier Sintigrafi ,V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, VAN ,POSTER .

Ulutaş B. ,Sarıerler M. ,Yürekli Y. ,Bayramlı G. ,Erdoğan S. ,Sağlıklı Erişkin Köpeklerde 99mTc-DTPA ile Böbrek Sintigrafisi. , V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,VAN ,POSTER .

Ulutaş B. ,Tan M.T. ,Ulutaş P.A. ,Bayramlı G. ,Serum Concentrations of Haptoglobulin and SAA in Cattle with Persistent Infected Bovine Viral Diarrhea Virus ,The 12th Congress of Mediterraneasn Federation for Health and Production of Ruminants, 16-19 Eylül 2004, Military Museum&Cultural Center, İstanbul ,Poster .

Karagenç T. ,Ulutaş B. ,Paşa S. ,Bayramlı G. ,Atipik Babesiosisli İki Köpekte Klinik Görünüm ,5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi ,Poster .

Karagenç T. ,Ulutaş B. ,Ulutaş P.A. ,Bayramlı G. ,The Acute Phase Protein Response in Cattle in Infected with Blood Parasites ,The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants .

Ulutaş B. ,Voyvoda H. ,Bayramlı G. ,Karagenç T. ,Altı tavşanda kulak uyuzu enfestasyonunun tedavisinde eprinomektinin topikal uygulamasının etkinliği ,VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi ,poster ,14/06/2005 .

Ulutaş B. ,Ulutaş P.A. ,Bayramlı G. ,Atasoy A. ,Köpeklerde Bazı Klinik Faktörlerin Plazma Haptoglobin Konsantrasyonu Üzerine Etkileri ,VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi ,Sözlü ,03/09/2007 .

Paşa S. ,Voyvoda H. ,Bayramlı G. ,Atasoy A. ,Ertabaklar H. ,Toz S.Ö. ,Visseral leishmaniosisli köpeklerde klinik, hematolojik bulgular ve sağaltımın etkinliği ,Ulusal Veteriner İç hastalıkları VII. Kongresi ,Sözlü Bildiri ,03/09/2007.

Bayramlı G, Demirel Bayramlı BD, Bir kedide oral erosive lezyonlarda Simonsiella spp. belirlenmesi, VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi”, 01-04 Temmuz 2009 Selçuk-İZMİR

Master Tezi

Bayramlı G. ,Ulutaş B. ,KÖPEKLERDE ASPİRİN İLE OLUŞTURULAN AKUT GASTRİK MUKOZAL HASARLARDA AKUT FAZ YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ ,Veteriner Fakültesi ,Adnan Menderes Üniversitesi ,Aydın ,Türkiye ,2004.

Araştırma Projeleri

Paşa S. ,Ulutaş B. ,Sarıerler M. ,Voyvoda H. ,Bayramlı G. ,Köpeklerde Meloxicam’ın gastroduedonal mukozaya etkisinin incelenmesi. ,Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu ,VTF-02011 ,09.12.2002 ,03.01.2004 .

Bayramlı G., Ulutaş B., Köpeklerde deneysel akut gastrik yaralanmalarda akut faz cevap ,Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu ,SBF/0301 ,03.10.2003 ,03.10.2004 .