top of page
goruntuleme.png

İleri Tanı Merkezi

Hastalıkların teşhisi ve tanısında laboratuarda yaptığımız tahliler büyük önem taşır.

Laboratuarlarımızda makroskobik teşhis yöntemleri, hastalık test kitleri ve laboratuar muayene yöntemleri uygulanmaktadır.


Başlıca yapılan tahliller:

​Hematolojik Analiz Hizmetleri
– Hemogram (18 Parametre, 3 Hemogram)
– Formül Lökosit
– Kanama Zamanı
– Fibrinojen
– Lenf Aspiratı
– Froti Hazırlama
– Etken İdentifikasyonu

Biyokimyasal Testler
– Glukoz
– Total Protein
– Albumin
– Globulin
– Üre
– Kreatinin
– Kalsiyum (Ca)
– Fosfor (P)
– Magnezyum (Mg)
– Sodyum (Na)
– Potasyum (K)
– AST
– ALT
– GGT
– ALP
– CK
– Total Bilirubin
– Direkt Bilirubin
– İndirekt Bilirubin
– Kolesterol
– Trigliserit
– Demir (Fe)

Kan Gazları
– pH
– pCO2
– pO2
– İyonize Kalsiyum
– HCO3-
– TCO2
– BE
– BEecf
– 02Sat
– tHb

Tam İdrar Analizi
– İdrar Strip Muayenesi
– İdrar Mikroskobisi

Mikrobiyoloji
– Brucella Aglutinasyon
– Kültür Hazırlama
– Antibiyogram
– Süt Kültürü

Sitoloji
– Vücut Sıvıları Hücre Tiplendirme
– Neoplazi Biyopsisi
– Giemza Boyama
– Wright Boyama
– Lactophenol Boyama
– Eosin Boyama

bottom of page