goruntuleme.png

İleri Tanı Merkezi

Hastalıkların teşhisi ve tanısında laboratuarda yaptığımız tahliler büyük önem taşır.

Laboratuarlarımızda makroskobik teşhis yöntemleri, hastalık test kitleri ve laboratuar muayene yöntemleri uygulanmaktadır.


Başlıca yapılan tahliller:

​Hematolojik Analiz Hizmetleri
– Hemogram (18 Parametre, 3 Hemogram)
– Formül Lökosit
– Kanama Zamanı
– Fibrinojen
– Lenf Aspiratı
– Froti Hazırlama
– Etken İdentifikasyonu

Biyokimyasal Testler
– Glukoz
– Total Protein
– Albumin
– Globulin
– Üre
– Kreatinin
– Kalsiyum (Ca)
– Fosfor (P)
– Magnezyum (Mg)
– Sodyum (Na)
– Potasyum (K)
– AST
– ALT
– GGT
– ALP
– CK
– Total Bilirubin
– Direkt Bilirubin
– İndirekt Bilirubin
– Kolesterol
– Trigliserit
– Demir (Fe)

Kan Gazları
– pH
– pCO2
– pO2
– İyonize Kalsiyum
– HCO3-
– TCO2
– BE
– BEecf
– 02Sat
– tHb

Tam İdrar Analizi
– İdrar Strip Muayenesi
– İdrar Mikroskobisi

Mikrobiyoloji
– Brucella Aglutinasyon
– Kültür Hazırlama
– Antibiyogram
– Süt Kültürü

Sitoloji
– Vücut Sıvıları Hücre Tiplendirme
– Neoplazi Biyopsisi
– Giemza Boyama
– Wright Boyama
– Lactophenol Boyama
– Eosin Boyama